واردات عمده کالا از چین

واردات عمده کالا از چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران سال هاست مورد توجه تجار و بازرگانان ایرانی و چینی قرار گرفته است.واردات عمده کالا از چین همواره دستخوش تغییرات قوانین بین المللی نشات گرفته از شرایط اقتصادی ادامه مطلب واردات عمده کالا از چین