واردات عمده کالا از چین

واردات عمده کالا از چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران سال هاست مورد توجه تجار و بازرگانان ایرانی و چینی قرار گرفته است.
واردات عمده کالا از چین همواره دستخوش تغییرات قوانین بین المللی نشات گرفته از شرایط اقتصادی و سیساسی و همچنین بیش و پیش از آن دستخوش تغییرات قوانین و مقررات داخلی از جمله قوانین و مقررات گمرکی، قوانین و مقررات سیستم بانکی و قوانین، قوانین و مقررات سازمان صنعت، معدن و تجارت، قوانین و مقررات سازمان استاندارد و … بوده است.
در ایران با توجه به فشارهای بین المللی و تحریم ها، بسیار شاهد هستیم که قوانین و مقررات وضع و متعاقب آن لغو میشوند که این امر سر درگمی زیادی را برای تجار ایرانی به همراه دارد.
عدم اطلاع از بخشنامه ها و قوانین جدید در بسیاری از مواقع باعث ایجاد ضررهای مالی سنگین و گاها مصادره کالا در انبار گمرک میشود که با توجه به حجم بالای کالاهای مصادره ای موجود در گمرکات کشور، مدت زمان واگذاری کالا به سازمان اموال تملیکی جهت مزایده فروش کالا نیز به شدت کاهش یافته است.
با توجه به توصیفات فوق، پذیرش ریسک بالای واردات مستقیم کالا و تحویل به آن به ترخیص کاران مستقل شاید از نظر اقتصادی گاها به صورت تئوری فرایندی کم هزینه تر باشد، اما عدم آگاهی از تصمیمات،قوانین و بخشنامه های روز میتواند نتایج جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
گروه بازرگانی کیاتجارت با سال ها تجربه و با استفاده از تیم کارشناسی یکپارچه توصیه میکند در امر واردات کالا از چین و سایر کشورها ریسک بالا و صرفه جویی کم را در دو کفه ترازو قرار ندهید و کاهش هزینه ها را به تیم های متخصص و با سابقه بسپارید.
واردات عمده کالا از چین تخصصی ترین فعالیت بازرگانی شرکت کیاتجارت میباشد که با بهره مندی از دفتر و انبار در شهرهای گوانژو و شنزن روال و فرایند واردات کالا را به بهترین و کم هزینه ترین شکل ممکن برای شما بازرگانان محترم به انجام میرساند.