واردات کالا از چین ، خرید عمده از چین ، واردات لوازم خودرو بصورت عمده ، واردات لوازم ، قطعات و انواع ماشین آلات

خدمات - صفحه 11 از 12 - خدمات بازرگانی ، گمرک و ترخیص کالا ، کیاتجارت - آرشیو

توسعه صادرات کالا به کشورها ی مختلف و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی… که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل: بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به …