واردات کالا از چین ، خرید عمده از چین ، واردات لوازم خودرو بصورت عمده ، واردات لوازم ، قطعات و انواع ماشین آلات

خدمات - خدمات بازرگانی ، گمرک و ترخیص کالا ، کیاتجارت - آرشیو

واردات عمده کالا از چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران سال هاست مورد توجه تجار و بازرگانان ایرانی و چینی قرار گرفته است.واردات عمده کالا از چین همواره دستخوش تغییرات قوانین بین المللی نشات گرفته از شرایط اقتصادی و سیساسی و همچنین بیش و پیش از آن دستخوش تغییرات قوانین و مقررات داخلی از جمله قوانین و مقررات گمرکی، قوانین و مقررات سیستم بانکی و قوانین، قوانین و مقررات سازمان صنعت، معدن و …