واردات کالا از چین ، خرید عمده از چین ، واردات لوازم خودرو بصورت عمده ، واردات لوازم ، قطعات و انواع ماشین آلات

واردات کالا از چین - کیاتجارت - آرشیو

دنيا شاهد يكي از مهيج ترين دگرگوني هاي اقتصاد قرن بيستم در چين بـوده اسـت. شواهد موجود بيان ميكند اقتصاد چين در قرن گذشته با سريعترين نرخ رشد در دو دهه اخير، بـه يكـي از بـزرگ ترين بازارها براي تجارت بين المللي تبديل شده و تمايل كشورها براي واردات از چین و سایر کشورها سرمايه گذاري در آن افزايش يافته است. علاوه بر اين، بـازار اقتصـادي رو بـه رشـد چـين و پيوسـتن بـه نهادهاي اقتصادي …