واردات کالا از چین ، خرید عمده از چین ، واردات لوازم خودرو بصورت عمده ، واردات لوازم ، قطعات و انواع ماشین آلات

مذاکره جهت واردات کالا - کیاتجارت - آرشیو

واردات با ریسک کم : واردات کالا امروزه نیاز بسیاری از کشورهای جهان می باشد در این بین کشورهای در حال توسعه و روبه رشد از نظر توازن در واردات وصادرات در حالت تعادل قرارندارند و تبدبل به کشورهایی با میزان واردات بیشتربه نسبت صادرات می شوند . واردات کالا به عنوان یکی از معیارهای سنجش توانمندی کشورهابه حساب می آید به نحوی که هر چه میزان واردات کمتر باشد میزان وابستگی اقتصادی و سیاسی …