واردات کالا از چین ، خرید عمده از چین ، واردات لوازم خودرو بصورت عمده ، واردات لوازم ، قطعات و انواع ماشین آلات

خرید عمده کالا - کیاتجارت - آرشیو

واردات کالا و صادرات کالا به کشورهای همسایه موقعیت اقتصادي، سیاسی و جغرافیایی برخی کشورهاي همسایه ایران، فرصت ها و ظرفیت هاي بالقوه اي را براي کشور فراهم نموده است که با بهره گیري مناسب از آنها می توان بر سرعت رشد و توسعه اقتصادي ایران افزود. بهره برداري از چنین ظرفیت هایی می تواند از طریق گسترش مناسبات تجاري با کشورهاي همسایه، احداث شعبی از کارخانجات در آن کشورها، ساختمان سازي، تامین بخش عمده …